Gent de biblioteca..

24 d'Octubre de 2007

Estudiant a la biblioteca frequentement descobreixes que et creues en la mateixa gent tots els dies. I resulta agradable, perquè, jo, que sóc prou observadora de tot el que passa el meu voltant, acabe sentint-me com en familia, encara que sentada a soles en una taula.

Tots els dies passa aquella xica musulmana, amb el portàtil, i seu sempre en les taules del mig. No sol estar més d'hora i mitja fent coses. No sé si perquè tindrà classe, o perquè l'ordinador no li aguantarà molt més sense un endoll.

També està aquell xic tan guapo (però gay segurament), que seu al costat de la finestra. Sol arribar a les 8,45. I el primer que fa, es obrir un pot de seven'up (que per cert s'escolta en tota la biblioteca), li pega un glop, i ja escampa tots els apunts. M'he adonat també que té una espècie de ritual amb els post-its, perquè sempre n'apega: un groc, un rosa, un groc, un rosa...

Hi ha també una dona més major, que sol sentar-se al mig també, i que es passa el matí passejant-se per totes les prestatgeries, en busca del llibre perdut.

Després està, un d'eixos que no fa res. I es passa el matí entrant i sortint: li sona el mòvil, ix a esmortzar, saluda a algú, fa com que va a per un llibre...

I finalment, gent que va i torna, que no conec de tots els dies, perquè segurament no solen xafar massa la bibliotèca i hauran arribat allí buscant la facultat d'òptica.

En fins, aquesta gent és ara la meua familia, almenys els dilluns, dimecres i dijous pel matí. Amb tots ells estudie (encara que no parega), i potser per a algú jo també siga part de la seua familia.


No hay comentarios: