Els canvis...

6 de juny de 2007

Qui va dir que els canvis són bons? Els éssers humans som l'espècie que millor s'acostuma als canvis, però això no vol dir que no ens coste canviar, o que no ens resulte extrany. En qualsevol cas, els canvis venen, i podem deixar-los vindre, o resistir-nos a ells. I si no ho tenim clar, ens parem a pensar, i quan hem decidit resistir-nos és massa tard, perquè ja ens hem acostumat.

És una forma rara de començar a escriu-re a un blog, però com que ja ens coneixem, fora presentacions i floritures varies.

En fí...

No hay comentarios: