Indiferència i culpa..

6 de gener de 2008

Indiferència: Absència d'interés respecte a alguna cosa

Aquest sentiment pot aparéixer en qualevol moment, fins i tot quan el que s'ha de sentir és tot el contrari.
Aleshores, quan esta indiferència pel que passa al nostre voltant ens envaïx, i sobre tot, quan ho fa en moments tan inoportuns, mentre la resta de la gent està més o menys afligida, pot aparéixer altre sentiment: la culpa.

Culpa: Acció o omissió contraria a les normes de diligència o de prudència comunies, sense mala fe ni voluntat de causar dany, tot i que sigui conscient i voluntària.

La culpa per sentir-se indiferent a una situació determinada de vegades és inevitable. I és que, sovint, ens trobem en circumstàncies en les que hem de mostrar una certa aparença, uns determinats comportaments socials, els que tot el món esperaria. I el fet de no sentir-los fa que ens sentim culpables.

Ara bé, hi hauria que buscar la paraula per definir la indiferència, entesa com l'absència d'interés, i la inculpa, entesa com la falta de culpa front l'absència d'interés.

Perquè, quan la indiferència és fa present, però la culpa no apareix, deuria haver un sentiment per sentir-nos culpables de no sentir-nos culpables?


No hay comentarios: