Principis o no principis....

8 d'Abril de 2008

Com una de les protagoniestes de 7 vidas, que en un capítol es debat entre renunciar als seus principis comunistes o convertirse en una patrona explotadora, hui jo em pregunte: renunciar als principis en pro de una comoditat? O respectar els principis a pesar de que això suposa més treball i més esforç?

La qüestió es que ara es presenta l'oportunitat de continuar els meus estudis per dues vies possibles. Tampoc es que siga una situació de vida o mort, però si s'han d'estudiar les dues opcions.

1- Per una banda està la via de tota la vida: matricular-se en la universitat d'Alacant, per continuar fent el segon cicle de psicopedagogía. Esta opció suposa que, depén dels resultats de les oposicions podré matricular-me o no. I depén d'on estiga de mestra el curs vinent, podré portar els estudis, o no...O tal volta ixca la necessitat de fer trasllat d'expedient a València.

2- Per altra, la Univesitat Oberta de Catalunya, que permet una formació virtual a distància, la qual em dona l'opció de fer aquest segon cicle estiga on estiga l'any que ve. I sense necessitat de moure l'expedient o de deixar el curs penjant en cas de que estiga llarg de la universitat.

A simple vista, pareix que la sol.lució està clara no? La comoditat de la segona opció, tomba en un principi els problemes de la primera. Però, ara bé, sense intentar qüestionar els mètodes d'ensenyança de la Universitat a distància, em pregunte: si la meua formació ha sigut fins ara, una formació que fa referència als procesos d'enseyança-aprenentatge a l'escola, quina classe de mestra o psicopedagoga seré si rep els coneixements a distància?

No intente qüestionar aquesta Universitat, ni la gent que allí estudia, perquè en realitat aquesta opció permet distribuir el temps d'estudi segons els afers personals, però si em pregunte si és la millor opció en el cas d'aquesta carrera. No en qualsevol altra.

Així que, potser ara els meus principis estan entre l'espasa i la paret, perquè jo que sempre havia estat un poc en contra d'aquesta formació a distància, sobretot en aquelles carreres en les que després has d'exercir com a docent.

De manera que, la qüestió es: principis...o no principis....


No hay comentarios: