Satisfacció...

21 de maig de 2008

Martiri: persona que pateix un suplici immerescut.

Immerescut: no merescut

Meréixer: estar, algú, en situació, de poder rebre, experimentar, etc, en justícia, alguna cosa favorable o desfavorable.

Remordiment: pena, neguit, que hom experimenta en sentir-se culpable d'una acció tinguda per dolenta. Ex: Els remordiments no el deixen viure.

Satisfacció: acte pel qual hom obté la reparació d'un greuge, d'una ofensa. Ex: obtenir satisfacció plena

No hay comentarios: