Conversacions...

3 de febrer de 2010

Hi ha conversacions que permaneixen al cap, paraula per paraula, durant anys, i que almenys una vegada al dia recordem per inèrcia o per necessitat, i de forma inconscient. Algunes de les conversacions més interessants són les que es tenen amb coneguts que ho seran només durant durant un temps determinat i establert, i que en complir-se eixa espècie de "contrat", passaran a ser desconeguts. Conversacions que no creus importants, ni trascendentals, però a les que recurreixes quan et fas les mateixes preguntes que et feies llavors.

De vegades, les respostes a les preguntes que ens fem ja les hem trobat fa temps, amb ajuda d'algú que res tenia que veure amb el que et preguntaves, lo suficientment separat de la teua vida com per no buscar el propi interés i donar-te respostes gelades i coherents.

Respostes que tendeixes a buscar per tot arreu, i que al final trobes a la teua memòria, mentre buscaves intentar recodar com era aquella cançó que escoltaveu davant de la mar, naufragant en terra ferma."...volví al bar... a la noche siguiente...a brindar con su silla vacía..."

No hay comentarios: