Identitat...

17 de maig de 2010

Estudiant el desenvolupament en l'adolescència, i més concretament com es va formant la identitat (i els tipus d'identitats) dels adolescents durant aquesta etapa, he trobat els paràgrafs següents:
" Identitat aconseguida: arribada la primera adolescència (12 anys) com un període de recerca d'una mínima estructuració: massa canvis (sexuals, cognitius, relacionals), els adolescents s'encavalquen i creen una confusió i neguit intens en aquesta edat. A través de l'exploració, els adolescents caminen cap a una idenitat prometedora, que es va consolidant cap als 16 anys"
"Identitat difusa: El xiquet o xiqueta renuncia a buscar la seua pròpia identitat, i aquesta, en els millors dels casos, es "conferida". En aquesta via, alguns dels adolescents perden definitivament el rumb i vana parar a un estat d'identitat empobrida. Eviden així les crisis i els compromisos. Acostumen a ser personatges inestables emocionalment, indecisos i un poc propensos a les psicopagologies. La seua identitat està en fase moratòria, pateixen conflictes que no acaben de resoldre mitjançant decisions que els competeixen".
"Identitat hipotecada o prestada: Els adolescents aquí, si prenen decisions, però són les que els han suggerit o dictat els pares. L'adolescent típic d'aquesta categoria viu satisfet i està superficialment adaptat al seu món. Tendeix a ser poc creatiu i poc profund".
I no diré res més.

No hay comentarios: