De toll en toll...

3 d'octubre de 2011Sense pensar-ho massa, he sortit al carrer per botar de toll en toll, com quan buscava granotes amagades en les gotes d'aigua que entelaven els vidres de les teues ulleres. Per descobrir, entre el rastell i el clavegueram, una nota mig mullada on havies deixat escrita aquella declaració que no gosares enviar-me per por a que la llegira."...do you remember when... we used to live things separate"

No hay comentarios: