Condicional...

19 de gener de 2014

Difícilment arribarem a viure tot allò que, per decisió, vam descartar. Odie el temps verbal condicional. En valencià, en castellà i en xinés. El condicional, com la pròpia paraula expressa, imposa una condició. Un fet que s'haurà de donar, per complir una hipòtesi. No m'agraden les hipòtesis, els dubtes, les possibilitats múltiples.

Perquè tot allò que comença amb un "..I si...?", acaba creant una esquerda interna, que anys després haurem de traure.

Perquè tant fa si la decisió que vam prendre era la correcta.

Sempre ens quedarà el dubte de si la que vam deixar de costat era millor.